Dôležité odkazy na webstránky:

Novým predsedom Rady Justičnej akadémie sa stal JUDr. Pavol Toman, podpredsedom JUDr. Imrich Volkai

Ustanovujúce prvé zasadnutie Rady Justičnej akadémie jej druhého funkčného obdobia si dňa 6.4. 2009 v Pezinku zvolilo za jej predsedu JUDr. Pavla Tomana a za podpredsedu JUDr. Imricha Volkaia.

 

Rada rokovala o viacerých aktuálnych otázkach prípravného aj celoživotného vzdelávania v justícii. Schválila študijné osnovy prípravného vzdelávania pre čakateľov a ďalej sa bude zaoberať kritériami výberu účastníkov vzdelávacích podujatí organizovaných Justičnou akadémiou.

 

Rada tiež schválila viaceré opatrenia v súvislosti s krátením rozpočtových prostriedkov Justičnej akadémie. Poverila riaditeľa akadémie zrušiť každý seminár, s výnimkou jazykových seminárov a týkajúcich sa vzdelávania o efektívnom využití počítačov, na ktorý sa prihlási menej ako 20 záujemcov. Rada tiež z finančných dôvodov rozhodla nevykonať v mesiacoch júl až september 2009 letné rekreácie v detašovanom pracovisku akadémie v Omšení.

 

Rada tiež ustanovila dve komisie:

1. Komisia k odbornej justičnej skúške, ktorej členmi sú

doc. Čentéš,

prof. Mamojka,

JUDr. Oriňák,

JUDr. Hulla,

JUDr. Slašťan,

 

a 2. Komisia k rokovaciemu poriadku Rady, ktorej členmi sú

JUDr. Volkai,

JUDr. Purgat,

JUDr. Bakošová,

JUDr. Urbancová,

JUDr. Hulla.

 

Na ustanovujúcom zasadnutí rady sa s výnimkou tajnej voľby jej predsedu a podpredsedu zúčastnili ako hostia - podpredsedníčka Súdnej rady SR JUDr. Viera Petríková, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Daniel Hudák, prvý námestník generálneho prokurátora SR JUDr. Ladislav Tichý, riaditeľ Justičnej akadémie JUDr. Peter Hulla, stály člen pedagogického zboru akadémie JUDr. Miroslav Slašťan a Mgr. Katarína Strížová. 

 

Kategória: