Dôležité odkazy na webstránky:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať s Notárskou komorou SR

 

Riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a prezident Notárskej komory SR JUDr. Miroslav Ďuriš, PhD. podpísali dňa 19. apríla 2010 dohodu o spolupráci oboch inštitúcií.

 

Spolupráca sa bude týkať najmä organizovania a zabezpečovania vzdelávania a doškoľovania právnickej a justičnej obce v Justičnej akadémii SR a rozvíjania spoločných aktivít, ktorými budú napĺňať svoje celospoločenské úlohy.

 

V rámci podpísanej dohody bude Justičná akadémia a Notárska komora organizovať spoločné vzdelávacie a školiace programy (semináre), podporovať vzájomnú účasť na konferenciách a seminároch na aktuálne témy, prednášky významných odborníkov z právnickej obce pre obe inštitúcie, ako aj organizáciu prednášok lektorov Justičnej akadémie pre notárov a notárskych koncipientov, resp. prednášok notárov Notárskej komory pre cieľové skupiny Justičnej akadémie. Obe inštitúcie sa tiež zamerajú na vyhodnotenie možnej spolupráce v oblasti grantovej podpory spoločných projektov.

 

 

 

Kategória: