Dôležité odkazy na webstránky:

APOSTILA - Vyššie overovanie listín

Informácie o vyššom overovaní listín uverejnené na webovej stránke MS SR - pozri tu

 

Haagska konferencia pre medzinárodné právo súkromné - Dohovor o apostile (anglicky):