Dôležité odkazy na webstránky:

Minister spravodlivosti Macedónskej republiky navštívil dňa 29.4. 2010 Justičnú akadémiu SR

 

Na pozvanie ministerky spravodlivosti SR bol na oficiálnej návšteve Slovenska minister spravodlivosti Macedónskej republiky, pán Mihajlo Manevski. Pri tejto príležitosti dňa 29. apríla 2010 navštívil Justičnú akadémiu Slovenskej republiky v jej sídle v Pezinku. V sprievode pána ministra bol predseda Najvyššieho súdu Macedónskej republiky, pán Jovo Vangelovski, riaditeľka Akadémie vzdelávania sudcov a prokurátorov Macedónskej republiky, pani Aneta Arnaudovska, riaditeľka Kancelárie ministra spravodlivosti Macedónskej republiky, pani Gorica Atanasova a zástupcovia macedónskych médií.

     Ministerstvo spravodlivosti SR zastupoval pán Daniel Hudák, štátny tajomník MS SR a pani Katarína Burešová, riaditeľka Kancelárie ministerky.

     Macedónsku delegáciu na Justičnej akadémii Slovenskej republiky (ďalej len „akadémia“) prijal riaditeľ Peter Hulla a vedúci katedry súkromného práva Marek Števček. Riaditeľ akadémie zahraničným hosťom vysvetlil legislatívny rámec jej vzniku a súčasnej pôsobnosti, informoval o vnútorných riadiacich dokumentoch a kompetenciách najvyššieho orgánu, Rady akadémie. Informoval tiež o samotnom vzdelávacom procese a o významnej činnosti akadémie - príprave a organizovaní odbornej justičnej skúšky, kde po ostatnej novele zákona o akadémii prešla kompetencia voľby skúšobných komisií z Ministerstva spravodlivosti SR na Radu akadémie, čím sa dosiahol prvok nezávislosti. V rámci informovania o zahraničnej spolupráci riaditeľ poznamenal, že akadémia má podpísaných viacero bilaterálnych dohôd o spolupráci jednak s partnerskými organizáciami v Európe a jednak s krajinami V4. Rovnako vyjadril vôľu podpísať rámcovú dohodu o spolupráci s Akadémiou vzdelávania sudcov a prokurátorov Macedónskej republiky.

     Minister Macedónskej republiky, pán Mihajlo Manevski sa poďakoval za prijatie a uvítal možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Okrem systému justičného vzdelávania informoval aj o novom zákone o Akadémii vzdelávania sudcov a prokurátorov  Macedónskej republiky, podľa ktorého bude vzdelávanie sudcov všetkých stupňov povinné a toto vzdelávanie bude vykonávať Akadémia vzdelávania sudcov a prokurátorov Macedónskej republiky. Vzhľadom na to, že Macedónsko je v prístupovom procese do EU a má štatút pozorovateľa, pán minister vyjadril vôľu podpísať s Justičnou akadémiou Slovenskej republiky rámcovú dohodu o spolupráci.

     Po vzájomných rozhovoroch pristúpili predstavitelia oboch krajín k podpisu rámcovej dohody o spolupráci medzi Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a Akadémiou vzdelávania sudcov a prokurátorov Macedónskej republiky. Za macedónsku stranu dohodu podpísala riaditeľka macedónskej Akadémie vzdelávania sudcov a prokurátorov, pani Aneta Arnaudovska a za slovenskú stranu riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky, pán Peter Hulla.

     Na záver stretnutia poskytol pán minister Manevski a pán riaditeľ Hulla rozhovor macedónskym médiám, delegácie si vymenili spomienkové darčeky a vykonali zápis do kroniky Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

Kategória: