Dôležité odkazy na webstránky:

Spoločné zasadnutie justičných rád Českej republiky a Slovenskej republiky v Kroměříži

Dňa 30. mája 2010 sa pôde Českej justičnej akadémie uskutočnil seminár s medzinárodnou účasťou s názvom "Právní aspekty boje proti militantním a teroristickým projevům extremismu v evropském kontextu", na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia vedenia slovenskej justičnej akadémie. K problematike vybraným trestným činom s extrémistickým podtextom v slovenskom právnom poriadku vystúpil Doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., zástupca riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry SR a člen rady akadémie, ktorý svojím vystúpením priblížil účastníkom právnu úpravu v SR. Seminár za účasti poľských, maďarských, českých a slovenských sudcov a prokurátorov bol veľmi interaktívny a účastníci si vymenili množstvo praktických skúseností. Pridanou hodnotu boli aj traja štátny zástupcovia prokuratúry z Nemecka, ktorí lektorsky vystúpili v doobedňajších hodinách.

 

Na druhý deň  (1. júna 2010) sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie justičných rád Českej a Slovenskej republiky. Hlavný predstavitelia sa vzájomne informovali o priebehu svojej činnosti v prvom polroku 2010, o zmenách v systéme vzdelávania, víziách do budúcnosti a pripravovaných projektoch. Prítomní vyjadrili presvedčenie, že medzinárodná dohoda podpísaná medzi akadémiami je iba prvým krokom k úzkej spolupráci a je potrebné intenzívnejšie pracovať najmä na organizovaní spoločných vzdelávacích podujatí a odborných konferencií. Riaditeľ akadémie JUDr. Peter Hulla pripomenul prítomným projekt, ktorí implementujú krajiny V4 s tým, že v poradí druhé vzdelávacie podujatie sa uskutoční v Slovenskej republike a bude venované uznávaniu a výkonu cudzích rozhodnutí v trestných veciach. V závere vystúpenie pozval predseda rady slovenskej akadémie JUDr. Pavol Toman vedenie a radu českej justičnej akadémie na pracovné stretnutie a návštevu na Slovensko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória: