Dôležité odkazy na webstránky:

Elektronická prihláška používateľa do knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky

You must login to view this form.

Elektronický registračný formulár pre vydanie čitateľského preukazu do knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Len pre autorizovaných užívateľov portálu Justičnej akadémie.