Dôležité odkazy na webstránky:

Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska navštívil Justičnú akadémiu SR

 

V rámci rozvoja spolupráce Justičnej akadémie Slovenskej republiky na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni sa dňa 02. Júna 2010 v sídle akadémie uskutočnilo prvé pracovné stretnutie s riaditeľom akadémie Petrom Hullom a britským veľvyslancom Michaelom Robertsom.

 

V úvode rokovania riaditeľ akadémie predstavil 5 ročnú činnosť akadémie, jej úlohy, ciele a najmä plány do budúcnosti. Informoval britského veľvyslanca o systéme prípravného a celoživotného vzdelávania cieľových skupín akadémie v zmysle zákona.

 

Nosnými témami a priestorom na spoločnú spoluprácu boli jazykové kurzy zamerané na právnickú terminológiu, organizovanie odborných seminárov za účasti britských expertov, najmä z oblasti práva EÚ, ale aj z oblasti obchodného, trestného, občianskeho a správneho práva. Zároveň sa prítomní zhodli na možnosti rozpracovania projektu zameraného na výmenné pobyty slovenských a britských sudcov a prokurátorov na základe recipročného pravidla.

 

Riaditeľ v závere pozval pána Robertsona na medzinárodný seminár organizovaný v rámci spolupráce krajín V4, ktorý sa uskutoční v októbri 2010 v detašovanom pracovisku v Omšení a bude zameraný na problematiku trestného práva.

 

 

Mgr. Katarína Strížová

 

 

Kategória: