Dôležité odkazy na webstránky:

Návšteva Francúzskeho veľvyslanca v Omšení

     Dňa 14. júna 2010 sa v školiacom stredisku v Omšení uskutočnil seminár Aktuálne aplikačné problémy odvolacieho a dovolacieho trestného konania. Na tomto podujatí sa zúčastnil aj veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike, pán Henry Cuny a predniesol prednášku na tému justičnej spolupráce medzi Francúzskom a Slovenskom.

     Pán veľvyslanec bol hosťom riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky, JUDr. Petra Hullu. Na pracovnom obede, kde sa zúčastnil aj pán Raschid Makhloufi, pracovník Francúzskeho veľvyslanectva zodpovedný za francúzske jazykové programy na Slovensku a zo slovenskej strany aj predseda trestného senátu Najvyššieho súdu SR a predseda Rady Justičnej akadémie, JUDr. Pavol Toman, sa  prebrali otázky možnej spolupráce. V minulých rokoch Francúzske veľvyslanectvo poskytovalo cieľovej skupine Justičnej akadémie jazykové kurzy francúzštiny, v ktorých má Justičná akadémia záujem pokračovať. Tiež sa prebrali možnosti výmenných stáží sudcov a prokurátorov a poskytovania jazykovej a odbornej literatúry pre knižnicu Justičnej akadémie, pričom by literatúra bola k dispozícii justičnej obci prostredníctvom služieb elektronickej knižnice.

     Predstavitelia Francúzskeho veľvyslanectva prisľúbili Justičnej akadémii svoju podporu  v rámci  programov, ktoré veľvyslanectvo poskytuje Slovenskej republike.

     Na záver slávnostného obeda odovzdal pán riaditeľ Hulla francúzskym hosťom nielen spomienkové darčeky, ale aj niektoré publikácie, ktoré Justičná akadémia vydala. Pán veľvyslanec odovzdal pánovi riaditeľovi väčšie množstvo francúzskych odborných kníh pre knižnicu Justičnej akadémie.

Kategória: