Dôležité odkazy na webstránky:

Lord Justice John Thomas a britskí sudcovia v Omšení

Sudca odvolacieho súdu Anglicka a Walesu Lord Justice John Thomas s manželkou Lady Thomasovou navštívil počas svojho pobytu na Slovensku aj detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení. Lorda Thomasa sprevádzali sudca vyššieho súdu Mr. Justice Geoffrey Vos a okresný sudca Michael Walker.

Riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a predseda Rady Justičnej akadémie SR JUDr. Pavol Toman sa stretli s Lordom Thomasom a obidvomi sudcami v Omšení v pondelok, 27. septembra. Lord Justice sa zaujímal o prácu Justičnej akadémie SR a o systém vzdelávania sudcov a prokurátorov na Slovensku. Na stretnutí sa prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce, ktorá by v budúcnosti mohla byť potvrdená vzájomnou dohodou. Ako možné oblasti prišla do úvahy spoločná účasť na projektoch vypísaných Radou Európy najmä v oblasti trestného práva a výmena lektorov na vzdelávacie podujatia nielen na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii. Z okruhu možných tém sa hovorilo predovšetkým o kultivácii osobnosti sudcu, psychologických aspektoch pojednávania a nezaujatosti sudcu vzhľadom na etnické a sociálne menšiny s čím majú britskí sudcovia bohaté skúsenosti. Témou zaujímavou pre obidve strany bol cezhraničný konkurz a insolventnosť. 

Popoludní Lord Thomas krátko prehovoril k účastníkom seminára zameraného na ochranu životného  prostredia organizovaného v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia. Lektormi boli prednášatelia z Nemecka a Veľkej Británie.

Na záver stretnutia si účastníci rokovania vymenili spomienkové darčeky.

 

 fotka fotka

Kategória: