Dôležité odkazy na webstránky:

Seminár zameraný na medzinárodný Dohovor CITES

Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovala v dňoch 27. - 28. september 2010 v Detašovanom pracovisku akadémie v Omšení vzdelávacie podujatie s názvom „Ochrana životného prostredia". Seminár určený pre sudcov, prokurátorov, zástupcov Prezídia Policajného zboru SR, zástupcov Colných úradov ako aj zamestnancov Ministerstva životného prostredia podrobne analyzoval problematiku ochrany životného prostredia, obchod s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, legislatívnu úpravu EÚ ako aj vnútroštátne predpisy.

Odbornými garantmi a lektormi podujatia boli experti z Nemecka a Anglicka, ktorí svoje dlhoročné pracovné skúsenosti získané vo Výkonných orgánoch CITES prezentovali účastníkom podujatia a živo s nimi diskutovali o konkrétnych prípadoch z praxe.

Ministerstvo životného prostredia ako aj Justičná akadémia Slovenskej republiky hodnotí predmetné podujatia vysoko pozitívne a oba subjekty sa zhodli na tom, že v budúcnosti budú spolupracovať pri organizovaní spoločných vzdelávacích podujatí k obdobnej problematike.

Na vzdelávacom podujatí vystúpil aj Lord Justice John Thomas, predseda Európskej siete súdnych rád, ktorý v rámci svoje návštevy v Slovenskej republiky okrem iného navštívil akadémiu a prihovoril sa účastníkom seminára (viac informácii).

 

Dohovor CITES je možné stiahnuť - TU

 

 fotka

Kategória: