Dôležité odkazy na webstránky:

Journal of Criminal Law and Public Prosecution

Elektornická verzia časopisu.

Informácia: je možnosť  prispievať  odbornými článkami. Prípadné otázky adresujte na Anna.Ondrejova@genpro.gov.sk


Rok 2010:

číslo 1


Rok 2011:

číslo 1