Dôležité odkazy na webstránky:

Elektronický podpis - základný kameň modernej informačnej spoločnosti

SME - všetko o elektronickom podpise (článok)

 

Informatizácia a elektronický podpis (blog SME, 4. júla 2006)

 

Doručovanie písomností v EÚ - všeobecne a v jednotlivých štátoch (po otvorení webovej stránky EJN - klikni na vlajku príslušného štátu)

 

Prvá slovenská certifikačná spoločnosť (PSCA) - úvodná stránka

 

Akreditovaná certifikačná autorita Ministersrtva obrany SR - úvodná stránka

 

Ardaco (certifikačná spoločnosť) - úvodná stránka

 

NBÚ - elektronický podpis