Dôležité odkazy na webstránky:

Stretnutie riaditeľov vzdelávacích inštitúcií, Paríž

            V dňoch 21. - 22. novembra 2011 usporiadala Európska justičná vzdelávacia sieť v Paríži stretnutie riaditeľov vzdelávacích inštitúcií. Za justičnú akadémiu Slovenskej republiky sa stretnutia zúčastnil riaditeľ Justičnej akadémie JUDr. Peter Hulla.

            Na stretnutí boli prerokované výzvy Európskej Komisie týkajúce sa justičného vzdelávania a boli tiež definované konkrétne stratégie ako zabezpečiť dosiahnutie cieľov vzdelávacích inštitúcií. Na stretnutí boli položené aj základy pre rozšírenie ďalšej spolupráce a efektívnejšiu výmenu informácií jednotlivých vzdelávacích inštitúcií v rámci vzdelávania cieľových skupín v EÚ.

Kategória: