Dôležité odkazy na webstránky:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať s Právnickou fakultou Univerzity Komenského

Riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. podpísali dňa 14. decembra 2011 v Bratislave dohodu o spolupráci oboch inštitúcií.

 

Spolupráca sa bude týkať najmä organizovania a zabezpečovania vzdelávania taktiež doškoľovania právnickej a justičnej obce v Justičnej akadémii SR ako aj rozvíjania spoločných aktivít, ktorými budú napĺňať svoje celospoločenské úlohy.

 

V rámci podpísanej dohody bude Justičná akadémia SR a Právnická fakulta spolupracovať pri organizovaní spoločných konferencií a seminárov na aktuálne témy za účasti významných odborníkov aj zo zahraničia. Obidve inštitúcie sa tiež zamerajú na vyhodnotenie možnej spolupráce v oblasti grantovej podpory spoločných projektov financovaných Európskou úniou.

Justičná akadémia SR v minulosti už podpísala dohodu o spolupráci s Notárskou komorou Slovenskej republiky, so Slovenskou komorou exekútorov, so Slovenskou advokátskou komorou a viacerými Právnickými fakultami v Slovenskej a Českej republike.

 

Kategória: