Dôležité odkazy na webstránky:

Prümský dohovor (nástroj policajnej a justičnej spolupráce v EÚ v trestných veciach)

Úradný vestník C 169 , 21/07/2007 S. 0002 - 0014

Stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k podnetu Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Španielskeho kráľovstva, Francúzskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Holandského kráľovstva, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Talianskej republiky, Fínskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska a Švédskeho kráľovstva s cieľom prijať rozhodnutie Rady o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.

PrílohaVeľkosť
Rozhodnutie Rady 2008-615-SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.pdf151.65 KB
Rozhodnutie Rady 2008-616-SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008-615-SVV.pdf1.14 MB