Dôležité odkazy na webstránky:

Objednávka na kópiu článku

You must login to view this form.

Elektronický formulár pre objednávku kópie článku z knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Len pre autorizovaných užívateľov portálu Justičnej akadémie.

 

Kópie článkov poskytujeme z časopisov, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice. Zoznam  časopiseckého fondu  nájdete na adrese:  http://213.160.185.155:8080. Podmienkou objednania kópie článkov je registrácia v knižnici Justičnej akadémie Slovenskej republiky. V záujme rýchleho vybavenia požiadavky prosíme o presné vyplnenie bibliografických údajov.