Dôležité odkazy na webstránky:

Rešeršná požiadavka

You must login to view this form.

Elektronický formulár pre objednávku rešerše z knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Len pre autorizovaných užívateľov portálu Justičnej akadémie.

 

Rešerše poskytujeme z dostupných databáz právnych informácií: slovenská a česká národná bibliografia, ASPI, JASPI, BECK, verejne dostupné databázy knižníc SR a ČR, verejne dostupné databázy zahraničných knižníc. Podmienkou poskytovania rešeršnej služby je registrácia v knižnici Justičnej akadémie Slovenskej republiky. V záujme požadovanej relevancie vyhľadaných záznamov prosíme o presné obsahové a formálne vymedzenie rešeršnej požiadavky, vyplnenie každého požadovaného údaju.