Dôležité odkazy na webstránky:

Justičná akadémia SR bude spolupracovať s Bavorským Ministerstvom spravodlivosti.

     Pri príležitosti oficiálnej návštevy zástupcu Bavorského Ministerstva spravodlivosti na Slovensku, riaditeľ Justičnej akadémie SR JUDr. Peter Hulla a hlavný štátny radca Dr. Helmut Palder podpísali dňa 27. februára 2012 v sídle Justičnej akadémie v Pezinku dohodu o spolupráci.

 

     Spolupráca sa bude týkať najmä organizovania a zabezpečovania vzdelávania, taktiež doškoľovania právnickej a justičnej obce v Justičnej akadémii SR ako aj rozvíjania spoločných aktivít, ktorými sa budú napĺňať celospoločenské úlohy.

 

     V rámci podpísanej dohody bude Justičná akadémia SR a Bavorské Ministerstvo spravodlivosti organizovať spoločné vzdelávacie a školiace programy (semináre), nemecký partner poskytne databázu svojich odborníkov z radov lektorov z rôznych oblastí práva, ktorí vystúpia na vzdelávacích podujatia na Slovensku, slovenskí sudcovia a prokurátori budú mať možnosť zúčastňovať sa krátkodobých študijných pobytov v Nemecku s cieľom oboznámenia sa s právnym poriadkom Nemecka a iné aktivity súvisiace so vzdelávaním odbornej justičnej obce. Obidve inštitúcie sa tiež zamerajú na vyhodnotenie možnej spolupráce v oblasti grantovej podpory spoločných projektov financovaných Európskou úniou.

 

     Podpisom dohody o spolupráci sa zavŕšili rokovania z predchádzajúceho obdobia a zakotvila sa už prebiehajúca spolupráca medzi Justičnou akadémiou Slovenskej republiky a Bavorským Ministerstvom spravodlivosti.

 

spoločné fotopodpis

Kategória: