Dôležité odkazy na webstránky:

Prijatie delegácie z Arménskej republiky

            Dňa 2. apríla 2012 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky Peter Hulla zahraničných hostí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu Arménskej republiky Gagika Harutyunyana, predsedu Kasačného súdu Arménskej republiky Armana Mkrtumyana a prezidenta Fóra arménskych asociácií Európy Ašota Grigoriana.

            Prijatie zahraničnej delegácie sa uskutočnilo v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení v rámci prebiehajúceho vzdelávacie podujatia s názvom „Trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a ľudskej dôstojnosti. Problematika aplikačnej praxe v súvislosti s násilnou kriminalitou" určeného sudcom a prokurátorom.

            Predmetom pracovného rokovania bolo najmä oboznámenie zahraničných hostí so systémom prípravného a celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov v Slovenskej republike ako aj s postavením, kompetenciami a úlohami Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

            V závere dňa vystúpil na prebehajúcom podujatí s odbornou prednáškou predseda Ústavného súdu Arménskej republiky a informoval prítomných účastníkov o problematike ochrany ľudských práv v Arménskej republike.

Kategória: