Dôležité odkazy na webstránky:

Výročná správa Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2011

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila dňa 15.03.2012 na 26. zasadnutí rady výročnú správu svojej činnosti za rok 2011. Výročná správa je dostupna vo formáte pdf - TU

Kategória: