Dôležité odkazy na webstránky:

Oznamy Justičnej akadémie Slovenskej Republiky

Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01  Pezinok,

vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu

„asistent - tajomník kancelárie akadémie"

 

 

Požiadavky na kandidáta:

- stredoškolské vzdelanie

- znalosť cudzieho jazyka vítaná

- počítačové znalosti - Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet

- vodičský preukaz skupiny „B"

- organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

- vhodné aj pre absolventa

 

Informácie pre uchádzača:

- hlavný pracovný pomer

- pružný pracovný čas

- možnosť osobného rastu (účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných Justičnou akadémiou SR, možnosť využitia knižničného fondu Justičnej akadémie SR a pod.)

 

Náplň práce:

- vykonáva administratívne práce podľa pokynov nadriadeného

- zabezpečuje príjem, evidenciu, spracovanie a uloženie písomností adresovaných riaditeľovi a zástupcovi riaditeľa v súlade s registratúrnym poriadkom akadémie

- z hľadiska organizačnej prípravy zabezpečuje aktuálne podujatia, najmä zasadania Rady akadémie na základe pokynov vedúceho kancelárie akadémie a porady obdobného typu

- zodpovedá za prevádzkovanie kuchynky, za jej inventár a priebežné sledovanie a doplňovanie vybavenia kuchynky vrátane prípravy občerstvenia a nápojov

 

Termín výberového konania:

2. polovica mája 2020 v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku, s tým, že presný termín výberového konania bude určený dodatočne

 

Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách:

1. kolo: odborná časť - diktát - písanie odborného textu na čas a správnosť

2. kolo: osobný pohovor - tejto časti sa zúčastnia len úspešní uchádzači z 1. kola

Osobný pohovor bude zameraný na organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilitu uchádzačov a na ich jazykové znalosti.

 

Termín nástupu: dohodou


Zasielanie žiadosti:

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, môžu zaslať mailom na doleuvedenú e-mailovú adresu, doručiť poštou alebo osobne do podateľne akadémie štruktúrovaný životopis a vyplnený osobný dotazník, ktorý sa nachádza nižšie na stránke Justičnej akadémie SR, do 20.04.2020 do 12,00 hodiny.

 

Adresa na zasielanie žiadostí:

Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD.

Tel: 033/88 18 328

e-mail: dominika.zavadova@justice.sk

 


 

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok,

vyhlasuje výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu

„asistent - tajomník podateľne, správy registratúry, archívu"

 

Požiadavky na kandidáta:

- stredoškolské vzdelanie

- počítačové znalosti - Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet

- vodičský preukaz skupiny „B"

- organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

- vhodné aj pre absolventa

 

Informácie pre uchádzača:

- hlavný pracovný pomer

- pružný pracovný čas

- možnosť osobného rastu (účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných Justičnou akadémiou SR, možnosť využitia knižničného fondu Justičnej akadémie SR a pod.)

 

Náplň práce:

- centrálna evidencia došlej a odoslanej pošty

- evidencia poštových cenín

- zabezpečenie komunikácie s poštovým úradom

- správa registratúry

- vedenie centrálneho registratúrneho denníka, výkon archivácie, vyraďovacie konanie

- ubytovávanie účastníkov vzdelávacích podujatí, evidencia v knihe ubytovaných, zabezpečenie vstupu do budovy Justičnej akadémie SR

- evidencia pečiatok Justičnej akadémie SR v súlade s registratúrnym poriadkom

- administratívne a organizačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu podľa pokynov nadriadeného

- zabezpečenie aktivít internej a externej komunikácie prostredníctvom elektronickej a písomnej pošty, mailov, faxov, prijímanie telefonátov a následné informovanie nadriadeného

 

Termín výberového konania:

2. polovica mája 2020 v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku, s tým, že presný termín výberového konania bude určený dodatočne

 

Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru, ktorý bude zameraný na odborné znalosti uchádzačov a doterajšiu odbornú prax.

 

Termín nástupu: dohodou

 

Zasielanie žiadosti:

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, môžu zaslať mailom na doleuvedenú e-mailovú adresu, doručiť poštou alebo osobne do podateľne akadémie štruktúrovaný životopis a vyplnený osobný dotazník, ktorý sa nachádza nižšie na stránke Justičnej akadémie SR, do 20.04.2020 do 12,00 hodiny.

 

Adresa na zasielanie žiadostí:

Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Kontaktná osoba: Mgr. Dominika Zavadová, PhD.

Tel: 033/88 18 328

e-mail: dominika.zavadova@justice.sk

 

 

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Osobny_dotaznik_uchadzaca.rtf84.31 KB