Dôležité odkazy na webstránky:

Medzinárodný seminár venovaný etike sudcu a prokurátora

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci so Súdnou radou Slovenskej republiky zorganizovala v rámci schváleného študijného plánu dvojdňový medzinárodný seminár s názvom „Profesionálna etika sudcu a prokurátora", ktorý sa konal v dňoch 11. - 12. mája 2015 v Detašovanom pracovisku akadémie v Omšení.

     Medzinárodný seminár bol určený pre funkcionárov súdov a prokuratúr s cieľom oboznámiť sa s problematikou etických kódexov, zosumarizovať legislatívne práce prebiehajúce v tomto období na etických kódexoch a v neposlednom rade vytvoriť na akademickej pôde platformu pre ďalšiu odbornú diskusiu, ktorá bude inšpiratívna pre odborné práce a stabilizáciu v tejto oblasti pre slovenskú justičnú obec a napomôže definovaniu návrhov na prípadné legislatívne úpravy v tejto oblasti. Na podujatí vystúpili poprední slovenskí a českí predstavitelia súdov a prokuratúr ako aj stavoských organizácií. Druhý deň boli do programu vzdelávacieho podujatia zaradené vstupy odborníkov z krajín Európskej únie prostredníctvom interaktívnej tabule s cieľom oboznámiť sa s legislatívou v tejto oblasti v Poľskej republike, v Nemeckej republike, vo Francúzskej republike a v USA.

     Domáci a zahraniční účastníci sa zhodli na tom, že téma podujatia bola veľmi dôležitá a je potrebné sa problematike profesionálnej etiky venovať systematicky, či už formou podobných vzdelávacích podujatí alebo formou odborných diskusných fór.

 

 

spoločná fotografia

Spoločná fotografia účastníkov medzinárodného seminára

 

veľvyslanec USA

Podujatia sa zúčastnil aj veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku

 

Odkaz na tlačovú správu Súdnej rady Slovenskej republiky

Kategória: