Dôležité odkazy na webstránky:

Justičnú akadémiu navštívil podpredseda Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky

V dňoch 12. - 14. júla 2015 navštívila Slovenskú republiku delegácia zástupcov Čínskej ľudovej republiky vedená pánom LI Shaopingom, podpredsedom Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky.

 

V rámci programu svojej pracovnej návštevy na Slovensku sa zúčastnili debaty o justičnom vzdelávaní v národnom ako aj medzinárodnom kontexte. Dňa 13. júla 2015 boli účastníci delegácie prijatí na pôde Justičnej akadémie v Pezinku riaditeľom JUDr. Petrom Hullom. Prítomní sa oboznámili s postavením, kompetenciami a úlohami  Justičnej akadémie Slovenskej republiky, so systémom prípravného a celoživotného vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Prítomní diskutovali na jednej strane o rozdielnostiach vzdelávacích systémov medzi jednotlivými krajinami a na strane druhej s prekonávaním podobných výziev. Diskusia zahŕňala aj možnosti vzájomnej spolupráce. Členovia delegácie obdržali brožúrku so základnými predpismi akadémie v anglickom jazyku ako aj výročnú správu o činnosti akadémie za rok 2014 a informačnú brožúru akadémie.

 

Na záver programu sa uskutočnila prehliadka budovy sídla Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku a spoločné fotografovanie.

 

Kategória: