Dôležité odkazy na webstránky:

Výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky Podľa § 7 písm. a), b) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rada Justičnej akadémie vyhlasuje v ý b e r o v é   k o n a n i e na funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Viac info TU

Kategória: