Dôležité odkazy na webstránky:

Vymenovanie nového zástupcu riaditeľa akadémie od 1. marca 2016

Rada akadémie na svojom 09. zasadnutí konanom dňa 03. decembra 2015 v Pezinku na základe výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa akadémie, vybrala JUDr. Ladislava Tichého, prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

 

V zmysle zákona č. 548/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov riaditeľ akadémie vymenoval s účinnosťou k 1. marcu 2016 úspešného kandidáta do funkcie zástupcu riaditeľa akadémie.

 

odovzdávanie dekrétu

Kategória: