Dôležité odkazy na webstránky:

Slovníky

SLOVNÍKY SLOVENSKÉHO JAZYKA:


JAZYKOVÉ SLOVNÍKY (dvojjazyčné, viacjazyčné):


PREKLADAČE TEXTOV a INTERNETOVÝCH STRÁNOK:
 • Multilinguálny prekladač (ImTranslator)
 • Multilinguálny prekladač (translator.Google.cz ) textov a internetových stránok z a do 34 jazykov
 • Multilinguálny slovník / prekladač (rôzne jazyky) + výslovnosť
 • Prekladač webových stránok z angličtiny do češtiny (potrebné stiahnúť aplikáciu/program z internetu)
 • Multilinguálny prekladač  TAL-FRA-ANG-SPA-POR-NEM-GRE-RUS-CHIN-JAP-KOR - talianske menu
 • Prehľad prekladačov na internete

 • SLOVNÍKY VÝKLADOVÉ (právne a iné pojmy):

  • Slovník právnych pojmov v úradných jazykoch členských štátov EÚ - SOLON
  • Slovník (výkladový) právnych pojmov použitých na stránke Európskej justičnej siete - Glossary
  • Slovník pojmov NR SR
  • Slovník výkladový právnych pojmov v anglickom jazyku
  • Slovník (výkladový) k anglickým pojmom Dictionary of Cambridge (obsahuje slovník idiom, fráz, americkej angličtiny, angl.-franc. a angl.-špan. slovník, )
  • Slovník gramatický, výkladový, synonymický, frazeologický atď anglických a medzinárodných výrazov (Thesaurus)

  SLOVNÍKY CUDZÍCH SLOV, LEXIKÓNY a ENCYKLOPÉDIE:


  SLOVNÍKY SKRATIEK:


  SLOVNÍKY POČÍTAČOVÝCH a INTERNETOVÝCH POJMOV a SKRATIEK: