Dôležité odkazy na webstránky:

"Ministerstvo spravodlivosti SR chce opätovne zaviesť inštitút justičného čakateľa." (TASR)

Omšenie (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) chce opätovne zaviesť Inštitút justičného čakateľa. "Justičný čakateľ by prešiel všetkými oddeleniami na súde, mal by svojho školiteľa a ten školiteľ by ho spoločne s Justičnou akadémiou pripravoval na profesionálnu dráhu sudcu," povedal na dnešnom brífingu po slávnostnom otvorení Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení štátny tajomník MS SR Daniel Hudák. Dodal, že k realizácii by malo dôjsť začiatkom tretieho štvrťroku v tomto roku.


"Týmto sa umožní rozlíšiť prípravná forma pre výkon funkcie sudcu od celoživotného vzdelávania vyššieho súdneho úradníka, ktorý by mal byť len v samotnom výkone," uviedol riaditeľ Justičnej akadémie Peter Hulla. Snahu MS SR ocenil aj prvý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý. "Medzi úrovňou skúšok justičného čakateľa a súdneho úradníka je markantný rozdiel. Súdnemu úradníkovi a jeho príprave sa nevenuje taká pozornosť, aby mohol okamžite po vykonaní skúšky vykonávať funkciu sudcu," uviedol Tichý.


Vznik detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení bol podľa riaditeľa Justičnej akadémie Petra Hullu nezvratný, pretože takéto vzdelávacie inštitúcie sú v západnej Európe už samozrejmosťou. "Justičná akadémia vzdeláva sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov s tým, že samotný spôsob vzdelávania uskutočňuje prostredníctvom akademického plánu, ktorý schvaľuje Rada Justičnej akadémie na celý rok," vysvetlil Hulla.


Tento krok ako pokrokový označil aj Ladislav Tichý. "Vzdelávanie právnych povolaní nie je možné urobiť separátne. Sudcovia a prokurátori musia komunikovať aj inde ako v súdnej miestnosti." Dodal, že pri takomto povolaní je množstvo problémov, ktorým sa treba neustále venovať a Justičná akadémia posunula ich vzdelávanie vpred.


Detašované pracovisko Justičnej akadémie v Omšení pozostáva z ubytovacej kapacity 50 lôžok, dvoch prednáškových miestností, stravovacej jednotky a v neposlednom rade relaxačného zariadenia.


Justičná akadémia je nezávislou inštitúciou, samostatnou právnickou osobou, ktorá je rozpočtovo naviazaná na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. "Najvyšším orgánom Justičnej akadémie je Rada Justičnej akadémie, ktorá sa skladá z desiatich členov. Momentálne ju tvorí sedem sudcov a traja prokurátori," vysvetlil Hulla.


Celkové náklady spojené s realizáciou boli 110 miliónov korún, z toho 68 miliónov boli investičné náklady a 42 miliónov tvorili náklady na interiérové a ostatné práce. Významné miesto zaujali aj ústavy na výkon trestu, ktoré zhotovili časť nábytku pre budovu akadémie.


Celoročná prevádzka pracoviska sa bude pridržiavať ročného akademického plánu. Prvá vzdelávacia aktivita s názvom Rozhodovanie o trovách konania štátu - vymáhanie súdnych poplatkov je naplánovaná na 31. marca až 1. apríla.

 

TASR

 

Kategória: