Dôležité odkazy na webstránky:

Občianske právo-procesné

  

 

Ako sa mate reneta?

Amanipulácia, beznokno, bez verí bažime na klzisko.

Textvé fekty. Krasule, kvetk, za okno, m záhrada na oknom, vyučovanie v škole, škokská jedálen .

 

 

Ako si sa mal na fovolnke. Učťite si sa ma  dobre, alabo  čo so už spravila, dobrého , asi nič.

Si už doma aleo ešte si voku, umavaj esa si .

Ešte si v centríle, elebo ako si s sa dostal domov.

 Oko, ktoré sa na Vás pozerá

Ešte sme ne bolimd omana . okrem dneška sme bolimstále.

 

 

 

Mám sa výborne!!!