Dôležité odkazy na webstránky:

Testovanie nového internetového portálu Justičnej akadémie.

Vážení kolegovia,

 

po odovzdaní projektu nového interentového portálu Justičnej akadémie dodávateľom 23. mája 2008 sa v rámci tzv. testovacej fázy postupne začína plniť nový portál obsahom, ktorý by mal byť pre justičnú obec prínosom, a to či už pre každodennú prax alebo aj pre vzdelávaciu, či publikačnú činnosť jeho autorizovaných užívateľov.

 

Pred "ostrým" spustením portálu je potrebné jednak odskúšať funkcionalitu všetkých jeho súčastí, ako aj naplniť portál zaujímavým obsahom do takej miery, aby už od začiatku svojho fungovania zaujal svojich adresátov - najmä sudcov a prokurátorov.

 

V súčasnosti portál doplňujeme o užitočné internetové odkazy pre právnikov, vrátane vyhľadávania v databázach právnych dokumentov slovenských, európskych i medzinárodných, ako aj o ďalšie zaujímavé internetové odkazy na webové stránky, ktoré by mohli sudcovi alebo prokurátorovi priniesť podnetné informácie.

 

Dôležitou súčasťou internetového portálu je abecedné vyhľadávanie informácií podľa vecného registra právnych pojmov a oblastí. Kvalitné a efektívne naplnenie tejto databázy súborov (zoskenovaných rozhodnutí, publikovaných rozhodnutí, stanovísk, článkov, prezentácií atď) a tematických internetových odkazov si však bude vyžadovať určite o niečo dlhší čas, a určite preň bude prínosom aj Vaša prípadná pomoc.

 

Pri testovaní internetového portálu sa objavujú aj niektoré drobné funkčné, či dizajnové problémy, ktoré sa priebežne s dodávateľom portálu odstraňujú, pričom zámer je taký, aby ostrá prevádzka portálu mohla začať od 1.7.2008, čo bude závisieť najmä od odstránenia zistených nedostatkov a prípravy špeciálneho modulu, ktorý by mal umožniť, aby si každý autorizovaný užívateľ (sudca, prokurátor atď) v rámci svojho uživateľského profilu mohol nastaviť konkrétne právne oblasti, o ktoré má záujem, z ktorých oblastí mu následne budú chodiť e-mailom informácie o vzdelávacích podujatiach a pod..

 

V súčinnosti s dodávateľom projektu internetového portálu sa taktiež pokúšame vylepšiť/vyladiť funkcionalitu portálu o niektoré nové prvky, čo si taktiež vyžaduje čas a energiu.

 

Trpezlivosť a pracovitosť ruže prináša, takže sa tešíme s Vami na nový pracovný nástroj, ktorý verím a dúfam, budete využívať pri svojej každodennej práci, ako aj pri ďalšom rozširovaní Vášho poznania v oblasti práva, čo je základnou ambíciou nového interentového portálu.

 

Prajem Vám pekný deň

 

JUDr. Peter Sepeši

zástupca riaditeľa Justičnej akadémie

Kategória: