Dôležité odkazy na webstránky:

Zloženie komisií

 

Komisia č. 1 (funkčné obdobie od 14.06.2016 do 14.06.2019, *od 12.09.2018 do 12.09.2021):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Ján Havlát*

člen komisie

advokát

člen Súdnej rady Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

člen komisie

zástupca riaditeľa trestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Lenka Praženková

člen komisie

predsedníčka

Súdna Rada Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

JUDr. Slavomír Šúrek

člen komisie

zástupca riaditeľa a vedúci oddelenia dozoru orgánov verejnej správy netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

JUDr. Imrich Volkai

predseda komisie

predseda

Krajský súd v Košiciach

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

Komisia č. 2 (funkčné obdobie od 24.09.2017 do 24.09.2020):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Daniela Švecová

predseda komisie

predsedníčka

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Marta Kolcunová, PhD.

člen komisie

prokurátorka odboru legislatívy a ústavného práva

Generálna prokuratúra  Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Miriam Hrapková

člen komisie

riaditeľka osobného úradu

Generálna prokuratúra  Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

Mgr. Richard Dukes

člen komisie

riaditeľ netrestného odboru  

Generálna prokuratúra  Slovenskej republiky

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

JUDr. Boris Tóth

člen komisie

podpredseda

Krajský súd v Bratislave

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 3 (funkčné obdobie od 12.06.2018 do 12.06.2021):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Jana Bajánková

predseda komisie

poverená vedením občianskoprávneho kolégia a výkonom pôsobnosti predsedu kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Peter Tobiaš

člen komisie

podpredseda

Krajský súd v Prešove

Oblasť trestného práva

JUDr. Marián Fečík

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra  Slovenskej republiky

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

JUDr. Zoltán Nemrava

člen komisie

prokurátor netrestného úseku

Krajská prokuratúra Žilina

Oblasť obchodného práva

JUDr. Magdaléna Hromcová

člen komisie

členka predsedníctva

Slovenská advokátska komora

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

Komisia č. 4 (funkčné obdobie  od 12.06.2018 do 12.06.2021):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Ladislav Tichý

predseda komisie

zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR

(prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva Generálnej prokuratúry SR od 01.03.2016 dočasne pridelený do Justičnej akadémie SR)

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Martin Bargel

člen komisie

predseda senátu trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd  Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Zoja Lišiaková

člen komisie

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

člen komisie

vedúci katedry občianskeho práva

Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Eva Halásová

člen komisie

prokurátorka netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 5 (funkčné obdobie od 12.06.2018 do 12.06.2021):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Milan Ľalík

predseda komisie

podpredseda

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Peter Odaloš

člen komisie

námestník Krajského prokurátora pre trestný úsek

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Oblasť trestného práva

JUDr. Jarmila Urbancová

člen komisie

podpredsedníčka

Najvyšší súd  Slovenskej republiky

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

NEOBSADENÉ

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Katarína Pramuková

člen komisie

predsedníčka obchodnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 6 (funkčné obdobie od 14.06.2017 do 14.06.2020):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Libor Duľa

predseda komisie

predseda trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

Mgr. Eva Kukanová

člen komisie

riaditeľka odboru legislatívy a ústavného práva

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Elena Berthotyová, PhD.

člen komisie

predsedníčka senátu správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

Mgr. Jozef Sedlák

člen komisie

námestník krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Trenčín 

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Zuzana Šotiková

člen komisie

vedúca netrestného oddelenia

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť obchodného práva

 

Náhradníci:

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

Funkčné obdobie

JUDr. Miroslav Fíger

vedúci oddelenia legislatívy, odboru legislatívy a ústavného práva

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Dušan Čimo

sudca občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici, dočasne pridelená na občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Jana Albertová

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť obchodného práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Tatiana Hunová

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Trnava

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

od 14.06.2016

do 14.06.2019

JUDr. Iveta Kopčová

krajská prokurátorka

Krajská prokuratúra Bratislava

Oblasť trestného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Rudolf Čirč

predseda senátu občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Jolana Madejová

riaditeľka medzinárodného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Peter Koromház

krajský prokurátor

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť ústavného práva

od 24.09.2017

do 24.09.2020

JUDr. Jozef Szabó

námestník generálneho prokurátora

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Denisa Meszárosová

podpredsedníčka

Krajský súd v Bratislave

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Miroslav Baňacký

predseda trestnoprávneho kolégia

Okresný súd Košice - okolie

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. František Mozner

sudca trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Ján Ludva

prokurátor oddelenia medzinárodného a boja s  organizovaným zločinom

Krajská prokuratúra Nitra

Oblasť trestného práva

od 12.09.2018

do 12.09.2021

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

Krajský súd v Košiciach

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Robert Šorl, PhD.

predseda

Okresný súd Prievidza

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Radoslav Svitana, PhD.

sudca občianskoprávneho kolégia

Krajský súd v Trenčíne

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Roman Huszár

predseda občianskoprávneho kolégia

Krajský súd v Bratislave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Anna Kovaľová

predsedníčka

Krajský súd v Prešove

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Anna Peťovská

predsedníčka správneho kolégia

Krajský súd v Bratislave

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Pavol Naď

predseda správneho kolégia

Krajský súd v Košiciach

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Peter Melicher

predseda senátu správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť  správneho práva,  správneho súdnictva  a finančného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

riaditeľ Ústavu štátu a práva

Slovenská akadémia vied

Oblasť obchodného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Marian Blaha

sudca

Okresný súd Banská Bystrica

Oblasť obchodného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Ivana Izakovičová

predsedníčka senátu obchodnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Terézia Triznová

zástupkyňa riaditeľky osobného úradu

Generálna prokuratúra  Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.06.2018

do 12.06.2021

Mgr. Helga Šufliarska

námestníčka Krajského prokurátora pre nerestný úsek

Krajská prokuratúra Bratislava

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Janka Kmeťová

námestníčka Krajského prokurátora pre nerestný úsek

Krajská prokuratúra Nitra

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.09.2018

do 12.09.2021