Dôležité odkazy na webstránky:

Životné prostredie

ZRUŠENIE rámcového rozhodnutia o ochrane životného prostredia prostriedkami trestného práva:

 

SMERNICA Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného prostredia prostriedkami trestného práva
2008/99/ES z 19. novembra 2008:

 

ENVIRO WEB-links:

 

CITES (stránky slovenské i zo sveta k problematike Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský dohovor, publ. pod č. 572/1992 Zb. - text dohovoru)

 

Ministerstvo životného prostredia SR:

 

Ministerstvo životného prostredia ČR: