Dôležité odkazy na webstránky:

Premlčanie trestného stíhania