Dôležité odkazy na webstránky:

Technické požiadavky na výrobky (technické normy)