Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Katalóg vzdelávacích aktivít v zahraničí otvorených na prihlasovanie k 23. aprílu 2015

Na portáli ja-sr.sk, na karte "Zahraničné" sú v súčasnosti ešte stále otvorené na prihlasovanie nasledovné zahraničné aktivity :

 

Kategória:

ODBORNÉ JAZYKOVÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

Justičná akadémia Slovenskej republiky Vám ponúka možnosť zlepšiť svoje znalosti odbornej právnickej terminológie a komunikáciu prostredníctvom <

Kategória:

Príprava študijného plánu vzdelávania na rok 2020 - zaslanie podnetov

Justičná akadémia Slovenskej republiky sa snaží o to, aby každý akademický rok, v ktorom sa premietajú naše jednotlivé vzdelávacie aktivity bol o čosi kvalitnejší a odzrkadlením pot

Kategória:


Zahraničné študijné pobyty a stáže v krajinách Európskej únie.

Justičná akadémia Slovenskej republiky pripravuje v roku 2019 praktickú realizáciu a zabezpečenie zahraničnej časti  projektu „Rozvoj systému špecializov

Kategória:

Príprava študijného plánu vzdelávania na rok 2019 - zaslanie podnetov

Justičná akadémia Slovenskej republiky sa snaží o to, aby každý akademický rok, v ktorom sa premietajú naše jednotlivé vzdelávacie aktivity bol o čosi kv

Kategória:


Európsky súd pre ľudské práva - oznámenie o voľnom pracovnom mieste asistenta

 Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu zverejnil informáciu o  voľnom  pracovnom mieste  asistenta  „Assistent Lawyer - Slovak Republic".

Kategória:


Súťaž THEMIS 2017

 

V nadväznosti na doterajšie úspechy, Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) vypísala 13. kolo súťaže THEMIS 2017.

Kategória: