Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Katalóg vzdelávacích aktivít v zahraničí otvorených na prihlasovanie k 23. aprílu 2015

Na portáli ja-sr.sk, na karte "Zahraničné" sú v súčasnosti ešte stále otvorené na prihlasovanie nasledovné zahraničné aktivity :

 

Kategória:

Zrušenie jarného termínu odbornej justičnej skúšky

Rada akadémie schválila hlasovaním PER ROLLAM zo dňa 07.04.2020 nasledovné uznesenie týkajúce sa jarného termínu odbornej justičnej skúšky:

Kategória:

ZAČÍNAJÚ ODBORNÉ JAZYKOVÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

Koronavírus COVID-19  a s ním spojené opatrenia zasiahli aj do našej činnosti a skrížili naše študijné plány.

Kategória:

Nový jarný termín odbornej justičnej skúšky na rok 2020

V nadväznosti na Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľ

Kategória:

Opatrenie riaditeľa akadémie č. 4/2020

V nadväznosti na Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa

Kategória:

Informácia k vzdelávacím podujatiam v súvislosti s koronavírusom

Na základe pokynu riaditeľa akadémie (§ 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 548/2003 Z. z.

Kategória:

ODBORNÉ JAZYKOVÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

Justičná akadémia Slovenskej republiky Vám ponúka možnosť zlepšiť svoje znalosti odbornej právnickej terminológie a komunikáciu prostredníctvom <

Kategória:

Príprava študijného plánu vzdelávania na rok 2020 - zaslanie podnetov

Justičná akadémia Slovenskej republiky sa snaží o to, aby každý akademický rok, v ktorom sa premietajú naše jednotlivé vzdelávacie aktivity bol o čosi kvalitnejší a odzrkadlením pot

Kategória:


Zahraničné študijné pobyty a stáže v krajinách Európskej únie.

Justičná akadémia Slovenskej republiky pripravuje v roku 2019 praktickú realizáciu a zabezpečenie zahraničnej časti  projektu „Rozvoj systému špecializov

Kategória: