Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Súťaž THEMIS 2016

Kategória:

Výberové konanie na funkciu zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky Podľa § 7 písm. a), b) zákona č. 548/2003 Z. z.

Kategória:

Vzdelávacie podujatia k civilnej rekodifikácii v II. polroku 2015

Pravidlá civilného procesného práva sa budú meniť. Zmeny prináša trojica civilnoprávnych kódexov z dielne ministerstva spravodlivosti. Od 1.

Kategória:

Príprava študijného plánu vzdelávania na rok 2016 - zaslanie podnetov

Justičná akadémia Slovenskej republiky sa snaží o to, aby každý akademický rok, v ktorom sa premietajú naše jednotlivé vzdelávacie aktivity bol o čosi kval

Kategória:

Nové otázky na ústnu časť odbornej justičnej skúšky

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila nové znenie otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky s účinnosťou od 15. mája 2015.

Kategória:

Webinár CEPOL v reálnom čase - Utorok 28. apríla 2015 10.00-11.30 CET

EPOPL v spolupráci s EJTN organizuje pravidelné webináre na vybrané oblasti v anglickom jazyku.

 

Téma a obsah nasledujúceho seminára:

 

Kategória:

Justičná akadémia hostila semifinále medzinárodnej súťaže THEMIS

V dňoch 7. - 9.

Kategória:

Seminár - Podnikanie v medzinárodnom kontexte - 28.04.2015 - Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica

Seminár - Podnikanie v medzinárodnom kontexte, 28.04.2015, Úrad priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica

 

Kategória:

Študijné návštevy na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu a v inštitúciách EÚ v Bruseli

Na portáli www.ja-sr.sk je predlžený termín prihlasovania na študijné návštevy na Súdnom dvore v Luxemburgu - aktívne podujatia - karta "Zahraničné"

 

Kategória:

Štúdia Európskeho parlamentu o mediácii v civilných veciach.

Európsky parlament v súčasnoti vykonáva štúdiu o mediácii v civilných veciach. Prieskum je v anglickom jazyku a jeho vyplnenie Vám zaberie iba niekoľko minút.

 

Kategória: