Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Ponuka seminára – Výmena informácií z registrov trestov a zohľadnenie odsúdení, výkon cudzozemských rozsudkov

Krajina:  Kroměříž,  Česká republika

 

Kategória:

Ponuka seminára – Kľúčové otázky v patentovom sporovom konaní

Krajina:  Helsinki,  Fínsko

 

Kategória:

SÚŤAŽ THEMIS – semifinále

Krajina:  Bordeaux, Francúzska republika a Lisabon, Portugalská republika

 

Kategória:


Ponuka seminára – Právne predpisy EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Krajina:  Viedeň,  Rakúska republika

 

Kategória:

Ponuka seminára – Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Krajina: Nemecko, Trier

Kategória:

Ponuka seminára – Právo EÚ o rovnosti medzi ženami a mužmi

Krajina: Nemecko, Trier

Kategória:

Ponuka seminárov – Právo EÚ v oblasti nediskriminácie

Krajina: Nemecko, Trier

Kategória:

Schválený študijný plán na rok 2011

Rada akadémie na svojom 16. mimoriadnom zasadnutí konanom dňa 29.

Kategória:

Vymenovanie novej zástupkyne riaditeľa akadémie od 1. januára 2011

Rada akadémie na svojom 14. zasadnutí konanom dňa 11. októbra 2010 v Pezinku na základe výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa akadémie, vybrala JUDr.

Kategória: