Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Ponuka seminára – Zmeny v oblasti počítačovej kriminality

Krajina: Španielsko, Barcelona

 

Kategória:

Ponuka seminára – Opravné prostriedky pri porušovaní práva EÚ

Krajina: Maďarsko, Budapešť

 

Kategória:

Ponuka seminára – Aktuální výkladová stanoviska insolvenčního zákona se zvláštním zaměřením na oddlužení

Krajina: Česká republika, Kroměříž

 

Kategória:

Ponuka seminára – Dokazovanie v trestnom konaní

Krajina: Poľsko

 

Kategória:

Ponuka seminára - Európska trestná justícia

Krajina: Poľsko

  

Kategória:


Rozhodnutie riaditeľa Justičnej akadémie SR

Na základe rozhodnutia riaditeľa Justičnej akadémie SR nebudú z dôvodu veľkého počtu uchádzačov, ktorí sa zúčastnia Odbornej justičnej skúšky dňa 4.10.2010 poskytnuté počítač

Kategória:

Justičná akadémia pripravuje študijný plán na rok 2011

 

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega, vážená justičná autorita,

 

Kategória:

Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie SR

Slávnostné odovzdávanie menovacích dekrétov externým členom pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky sa uskutočnilo 8.

Kategória: