Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality

Justičná akadémia Slovenskej republiky a Slovenská komora exekútorov podpísali dohodu o spolupráci

Riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla a prezident Slovenskej komory exekútorov JUDr. Peter Molnár, PhD. podpísali 4.

Kategória:

Obnovené prístupy k elektronickému právnemu systému EPI

Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a spoločnosťou S-EPI s. r.

Kategória:

Ponuka seminárov v rámci krajín V4

V rámci aktivít  krajín V4 a spolupráce justičných akadémií týchto krajín sa uskutočnia tri  odborné semináre.

Kategória:

Ponuka hospitačného programu

Krajina: Spolková republika Nemecko

 

Kategória:

THEMIS 2010 – Pozvanie na účasť v 5. ročníku

Tak, ako už po štyri roky, aj tento rok sa uskutoční súťaž THEMIS.  Generálny tajomník EJTN, pán Victor Hall pozýva na účasť v programe THEMIS 2010.

 

Kategória:

Ponuka kurzu - Medzinárodná letná škola právnickej angličtiny a Medzinárodná letná škola právnickej francúzštiny

Názov kurzu: Medzinárodná letná škola právnickej angličtiny

Kategória:

Postupy vyšetrovania v trestnom konaní v Európe

Názov kurzu: Penal Investigation Procedures in Europe Postupy vyšetrovania v trestnom konaní v Európe

Kategória: