Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Európske justičné postupy v oblasti terorizmu

Názov kurzu: European Judicial Practices in Terrorism - Európske justičné postupy v oblasti terorizmu

Kategória:

Ponuka kurzu - Európska justícia a zainteresovaná osoba

Názov kurzu: European Justice and the Person Involved - Európska justícia a zainteresovaná osoba

Kategória:


Justičná akadémia už od 6.4. 2009 umožňuje elektronický prehľad a zasielanie právnických časopisov a vyhľadávanie publikácií

Justičná akadémia už od 6.4. 2009 umožňuje elektronický prehľad a zasielanie právnických časopisov a vyhľadávanie publikácií

Kategória:

E-LEARNINGOVÝ ZÁKLADNÝ KURZ K MEDZINÁRODNÉMU ENVIRONMENTÁLNEMU PRÁVU

Obdobie: 3. máj  - 11. júl 2010

Kategória:

Aktualizovaný letný termín konania odbornej justičnej skúšky

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že došlo k zmene termínov konania

 

Kategória:

Medzinárodná konferencia o praktických aspektoch Aarhuského dohovoru

dovoľujeme si sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov pozvať na medzinárodnú k

Kategória: