Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Prihlasovanie na zahraničné semináre v roku 2015

Justičná akadémia Slovenskej republiky aj tento rok ponúka zahraničné semináre partnerov v sekcii "Aktívne podujatia" http://www.ja-sr.sk/seminare na karte "Zahraničné".

 

Kategória:

Mesačná stáž v EPO

EPO ponúka jednomesačnú stáž v júni 2015 pre sudcov pracujúcich s patentovým právom.

 

Informácie a prihláška sú uvedené tu:

Kategória:

Zahraničné semináre v ERA za poplatok

Akadémia Európskeho práva (ERA) každoročne ponúka okrem plne preplácaných seminárov, ktoré samostatne vypisujeme v sekcii "aktívne podudatia" na karte "zahraničné" (http://www.ja-sr.sk

Kategória:

Súťaž THEMIS 2015

V nadväznosti na doterajšie úspechy, Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) vypísala 10. kolo súťaže THEMIS 2015.

 

Kategória:

Pilotný e-learningový modul anglickej právnickej terminológie

Justičná akadémia Slovenskej republiky za plnej finančnej podpory Európskej justičnej vzdelávacej siete (EJTN) a v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehradskej štvorky spúšťa pilot

Kategória:

Panelová diskusia o nových civilných procesných kódexoch - Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s Justičnou akadémiou Slovenskej republiky organizuje panelovú diskusiu o nových civilných proces

Kategória:

Voľby na funkciu predsedu, členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov

Podľa čl. II ods.

Kategória:

Justičná akadémia a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí budú spolupracovať

     Dňa 13.

Kategória:

Panelová diskusia Ministerstva spravodlivosti SR - nové civilné procesné kódexy

Ministerstvo spravodlivosti SR a Rekodifikačná komisia pre OSP od roku 2012 pracovali na zásadnej reforme civilného práva procesného na Slovensku.

Kategória:

Výročná správa Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2013

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila dňa 24.01.2014 na svojom 38. zasadnutí Výročnú správu o činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2013.

Kategória: