Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Bezplatný prístup autorizovaných užívateľov portálu Justičnej akadémie do elektronického systému právnych informácií EPI

Po úspešnom spustení internetového portálu Justičnej akadémie (rozoslaním užívateľských mien a hesiel autorizovaným užívateľom) bude spoločnosť S-EPI, spol. s r.

Kategória:

10. plenárne zasadnutie Lisabonskej siete sa konalo v dňoch 30. a 31. októbra 2008 v Štrasburgu

V dňoch 30.  a 31. októbra sa v Štrasburgu uskutočnilo 10.

Kategória:

Pripravujeme pre Vás výber aktuálnych rozhodnutí slovenských, českých a "európskych" súdov.

Katedra európskeho a medzinárodného práva, ústavného práva a cudzích jazykov pre Vás priebežne pripravuje zoznam zaujímavých a aktuálnych rozhodn

Kategória:

Ukončenie projektu v oblasti ochrany duševného vlastníctva

 

Kategória:

Novela občianskeho súdneho poriadku účinná už od 15. 10. 2008

Poslanci Národnej rady SR na schôdzi parlamentu konanej dňa 8. 10. 2008 odhlasovali, že účinnosť tzv.

Kategória:

Odborná justičná skúška september/október 2008

Písomná časť odbornej justičnej skúšky sa uskutočnila dňa 30. 9.

Kategória:

Na pôde Justičnej akadémie sa uskutočnilo medzinárodné podujatie na tému "Disciplinárna zodpovednosť sudcov".

Justičná akadémia zorganizovala v dňoch 24. - 25.

Kategória:

Zriadenie informačného systému Justičnej akadémie

Zo záverečnej správy poskytovateľa - firmy, ktorá realizovala projekt "Internetový portál Justičnej akadémie":

 

Kategória:

Testovanie nového internetového portálu Justičnej akadémie.

Vážení kolegovia,

 

Kategória: