Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Nové prihlasovanie na zahraničné semináre

Dávame Vám do pozornosti nový spôsob prihlasovania na zahraničné semináre.

Kategória:

Nové Zásady pre výber účastníkov

     Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila nové „Zásady pre výber účastníkov na vzdelávacie podujatia Justičnej akadémie Slovenskej republiky", ktoré sú platné

Kategória:

Nové znenie otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky od roku 2014

     Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky schválila zmeny a doplnenia otázok na ústnu časť odbornej justičnej skúšky.

Kategória:

Online kurz - Európsky justičný priestor vo sfére zamestnanosti a sociálnych vecí

Téma: Európsky justičný priestor vo sfére zamestnanosti a sociálnych vecí

 

Španielska justičná akadémia ponúka možnosť zúčastniť sa online kurzu.

Kategória:

Schválený študijný plán na rok 2014

Rada akadémie na svojom 36. zasadnutí konanom dňa 19. septembra 2013 v Pezinku okrem iného schválila aj študijný plán na rok 2014.

Kategória:

Seminár v oblasti cezhraničného výživného

Názov: EJTN - Seminar on Maintenance Obligations in Europe

 

Miesto: National Institute of Justice 14 Str. Exarh Yosif, Sofia Bulgaria

 

Dátum: 5.- 6. december 2013

Kategória:

Návšteva Európskej Patentovej Akadémie

Miesto: Mníchov

 

Dátum: 9.- 11. December 2013

 

Počet miest: 15 pre celú EÚ

 

Kategória:

Výmenné pobyty sudcov a prokurátorov v krajinách EÚ

Podmienkou je absolvovať výmenný pobyt do konca roka 2013

 

1. Ponuka výmenného pobytu na 2 týždne v Rumunusku (individual exchange) v anglickom jazyku

Kategória:

Seminár v oblasti azylového práva

Organizátori: Administratívny súd vo Viedni + EJTN

 

Cieľová skupina: sudcovia a prokurátori

 

Podmienka: výborná znalosť angličtiny

 

Kategória:

JTN Regional Exchange Project - 5th seminar „Child-focused practices in the administration of justice"

Krajina: Maďarsko - Budapešť

 

Názov podujatia: Child-focused practices in the administration of justice

 

Organizátori: Justičná akadémia Maďarska  + EJTN

Kategória: