Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Multilaterálny hospitačný program 2013

Krajina:  Spolková republika Nemecko

Názov podujatia: Multilaterálny hospitačný program 2013

Kategória:

Seminár CEPOL-EJTN: Spoločné vyšetrovacie tímy

Krajina: Francúzsko

 

Názov podujatia: CEPOL 48/2013 Joint Investigation Teams - Leadership, Planning and Implementation Seminar

 

Kategória:

Súkromnoprávna zodpovednosť pri nehodách motorových vozidiel

Krajina: Slovinsko

 

Názov podujatia: Civil liability arising from motor vehicle accidents

 

Kategória:

Európske právo ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Krajina:                   Portugalsko

 

 

Názov podujatia:    Access to Courts in Environmental Law Matters

 

Kategória:

Regionálna spolupráca ERASMUS

Krajina: Nemecko

 

Názov podujatia: EJTN Regional Exchange Project - 3rd seminar „Consumer Protection and Cross-border Economic Crimes"

Kategória:

Ponuka - Medzinárodná konferencia o trestnej justícií v EÚ

Krajina: Nemecko

 

Názov podujatia: Annual conference on EU Criminal Justice 2013

 

Kategória:

Zlepšovanie podmienok vo výkone trestu – úloha ESĽP a vnútroštátnych súdov

Názov podujatia: Improving Conditions related to Detention - The role of the ECHR, the Strasbourg court and national courts

 

Kategória:

Ponuka vzdelávania ERA

 

Názov podujatia: Two workshops on EU Law on Industrial Emissions 

 

Organizátor: Akadémia Európskeho Práva (ERA)

 

Kategória:

OHIM - 8th European Trade Mark and Design Judges Symposium

OHIM - 8th European Trade Mark and Design Judges Symposium

 

Kategória:

Podujatie JA ČR "Ekonomické aspekty a soukromoprávní prosazováni soutěžního práva"

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky (JA ČR)

Názov podujatia:  Ekonomické aspekty a soukromoprávní prosazováni soutěžního práva

Kategória: