Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Podujatie JA ČR "Trestná činnosť mládeže"

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky (JA ČR)

Názov podujatia:  Trestná činnosť mládeže

Termín konania: 17.06.2013 - 18.06.2013

Kategória:

Podujatie JA ČR "Právo na spravedlivý proces v evropském kontextu"

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky (JA ČR)

Názov podujatia:  Právo na spravedlivý proces v evropském kontextu

Kategória:

Podujatie JA ČR "Mravnostní kriminalita, trestná činnost na mládeži"

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky (JA ČR)

 

Názov podujatia:  Mravnostní kriminalita, trestná činnost na mládeži

 

Kategória:

Podujatie JA ČR "Ústavní limity trestního práva procesního"

Krajina:  Česká republika

 

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky (JA ČR)

 

Kategória:

Podujatie JA ČR "Organizovaný zločin (medzinárodná konferencia)“

Krajina:  Česká republika

Kategória:

Ponuka kurzu - Spolupráca na projekte o Európskom zatýkacom rozkaze

Jazyk: Anglický

 

Informácie:

Kategória:

Podujatie JA ČR "Doručování a dokazování ve věcech s cizím prvkem"

Názov podujatia: "Doručování a dokazování ve věcech s cizím prvkem"

Organizátor: Justičná akadémia Českej republiky

Kategória:

Letné kurzy organizované ERA

Akadémia Európskeho Práva v Trieri organizuje aj tento rok letné kurzy z rôznych oblastí práva.

 

Kategória:

Vzdelávacie podujatie: Access to civil justice

Krajina: Veľká Británia

 

Miesto: Londýn

 

Názov podujatia: Access to civil justice: efficiency, affordability and fairness

 

Kategória:

Ponuka vzdelávania ERA

Krajina:  Nemecko

 

Názov podujatia: The fight against illicit trafficking in firearms and the securing of explosives 

 

Kategória: