Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Ponuka jazykového vzdelávania - EJTN

Krajina:  Španielsko

 

Názov podujatia: Legal English and Legal French

 

Kategória: jazykové vzdelávanie

 

Kategória:

Ponuka Justičnej akadémie Českej republiky "Etika v právu"

Krajina:  Česká republika

Názov podujatia: „Etika v právu"

Kategória:

Ponuka - Medzinárodná konferencia "Výpočet náhrady škody v prípadoch patentového práva"

 

Krajina: Spolková republika Nemecko, Mníchov

 

Kategória:

Ponuka stáže Európskej patentovej akadémie

Krajina: Spolková republika Nemecko, Mníchov

 

Názov podujatia: „Ponuka stáže Európskej patentovej akadémie"

 

Kategória:

Ponuka seminára EJTN - II. seminár v rámci projektu „Regionálna výmena skúsenosti“

Krajina:  Česká republika

 

Kategória:

Semináre úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) OHIM

 

Krajina:  Španielsko, Alicante

 

Názov podujatia: „Semináre úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) OHIM "

Kategória:

Ponuka seminára JA ČR - Súťažné právo Európskej únie

Krajina:  Česká republika

 

Kategória:

Ponuka seminára – Obchodovanie s ľuďmi III

Krajina:  Poľsko

 

Kategória:

Ponuka seminárov Európskej akadémie práva v roku 2013

V rámci spolupráce medzi Justičnou akadémiou Slovenskej republiky (JA SR) a Európskou akadémiou práva v Trieri (ERA) nižšie uvádzame vzdelávacie podujatia, na ktoré sa môžu sudcovi

Kategória:

Ponuka seminára JA ČR Vybrané otázky večných práv z pohľadu aktuálnej rozhodovacej praxe NS ČR

 Krajina:  Česká republika

Kategória: