Dôležité odkazy na webstránky:

Aktuality


Ponuka seminára JA ČR – Konflikty v justícii v krajinách Vyšehradu

Krajina:  Česká republika

 

Kategória:

Ponuka seminára EJTN - Cezhraničná insolvencia v EÚ

Krajina:  Španielsko

 

Kategória:

Rada schválila ročný študijný plán na rok 2013

     Rada Justičnej akadémie SR na svojom 31. zasadnutí konanom dňa 29. novembra 2012 v Pezinku schválila ročný študijný plán vzdelávania na rok 2013.

Kategória:

Ponuka seminára EJTN - Ľudské práva v EÚ a prístupy spravodlivosti

Krajina:  Poľsko

 

Kategória:

ERA Ponuka seminára - Počítačová trestná činnosť

Krajina:  Nemecko

 

Kategória:

ERA Ponuka seminára - Nová protidrogová stratégia EÚ - 2012

Krajina:  Belgicko

 

Kategória:

Ponuka seminára - Vzdelávanie v súťažnom práve EÚ

Krajina:  Taliansko

 

Kategória:

Ponuka seminárov ERA v roku 2013 – Právo EÚ zdravotného postihnutia a Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

V rámci spolupráce medzi Justičnou akadémiou Slovenskej republiky (JA SR) a Európskou akadémiou práva v Trieri (ERA) nižšie uvádzame vzdelávacie podujatia, na ktoré sa môžu sudcovi

Kategória:

CEELI Inštitút - Ponuka seminára - Protikorupčný vzdelávací program

Krajina:  Česká republika

 

Kategória:

EJTN – Výmenný program pre justičné autority v roku 2013

Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) opäť otvára Výmenný program pre rok 2013 (Exchange programme) pre justičné autority v rámci Európskej ú

Kategória: