Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Podpis memoranda o spolupráci so Súdnou akadémiou VSR

Na základe pozvania Najvyššieho Ľudového súdu VSR sa uskutočnila v termíne od 1.5.2017 do 9.5.2017 zahraničná pracovná cesta  JUDr.

Kategória:

Vzdelávacie podujatie za účasti zástupcov Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ

V dňoch 16. - 17.

Kategória:

Výmenný pobyt predsedov súdov krajín EÚ

V termíne 05. 12. - 09.12.2016 sa v rámci spolupráce s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) uskutočnil výmenný pobyt predsedov súdov z krajín EU.

Kategória:

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky má nového člena

V súvislosti so vzdaním sa funkcie členstva v Rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky, JUDr.

Kategória:

Československé právnické dni boli venované princípu spravodlivosti v trestnom a správnom súdnictve

Justičná akadémia Slovenskej republiky organizovala v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne už šiesty ročník Československých p

Kategória:


Seminále THEMIS v Omšení

V termíne 27. - 30.

Kategória:

Lingvistické semináre „Súťažné právo“ v anglickom a francúzskom jazyku

V termíne 6. - 9.

Kategória:

Memorandum o medzinárodnej justičnej spolupráci

Pokračovaním výmeny odborných poznatkov a skúseností v justičnej oblasti medzi krajinami strednej a východnej Európy a Číny bola „Konferencia predsedov

Kategória:

Podpis dohody o spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

Dňa 19. apríla 2016 podpísal riaditeľ akadémie p.

Kategória: