Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Valné zhromaždenie Európskej justičnej vzdelávacej siete 2018

V dňoch 13.6.

Kategória:

Stretnutie národných koordinátorov EJTN

V dňoch 20.3.2018 - 22.3.2018  sa uskutočnilo v Chorvátsku, Zagreb, stretnutie národných koordinátorov v rámci spolupráce s EJTN.

Kategória:


Zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete

V dňoch 21.6.2017 - 23.6.2017 sa uskutočnilo  pravidelné zasadnutie Valného zhromaždenia Európskej justičnej vzdelávacej siete.

Kategória:

Výmenný pobyt sudcov a prokurátorov z krajín Európskej únie

V rámci spolupráce Justičnej akadémie Slovenskej republiky s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou  sa uskutočnil v termíne 29.5.2017 - 9.6.20

Kategória:

Podpis memoranda o spolupráci so Súdnou akadémiou VSR

Na základe pozvania Najvyššieho Ľudového súdu VSR sa uskutočnila v termíne od 1.5.2017 do 9.5.2017 zahraničná pracovná cesta  JUDr.

Kategória:

Vzdelávacie podujatie za účasti zástupcov Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ

V dňoch 16. - 17.

Kategória:

Výmenný pobyt predsedov súdov krajín EÚ

V termíne 05. 12. - 09.12.2016 sa v rámci spolupráce s Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (EJTN) uskutočnil výmenný pobyt predsedov súdov z krajín EU.

Kategória:

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky má nového člena

V súvislosti so vzdaním sa funkcie členstva v Rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky, JUDr.

Kategória:

Československé právnické dni boli venované princípu spravodlivosti v trestnom a správnom súdnictve

Justičná akadémia Slovenskej republiky organizovala v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne už šiesty ročník Československých p

Kategória: