Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Správa z návštevy srbského veľvyslanca uskutočnená dňa 10. júna 2010

     V rámci rozvoja spolupráce Justičnej akadémie Slovenskej republiky na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni sa dňa 10.

Kategória:
Justičná akadémia SR bude spolupracovať s Notárskou komorou SR

 

Kategória:


Výročná správa Justičnej akadémie Slovenskej republiky za rok 2009

 

Justičná akadémia SR zverejnila výročnú správu svojej činnosti za rok 2009.

 

Kategória:

Novým predsedom Rady Justičnej akadémie sa stal JUDr. Pavol Toman, podpredsedom JUDr. Imrich Volkai

Ustanovujúce prvé zasadnutie Rady Justičnej akadémie jej druhého funkčného obdobia si dňa 6.4.

Kategória: