Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Novým predsedom Rady Justičnej akadémie sa stal JUDr. Pavol Toman, podpredsedom JUDr. Imrich Volkai

Ustanovujúce prvé zasadnutie Rady Justičnej akadémie jej druhého funkčného obdobia si dňa 6.4.

Kategória:


V Zbierke zákonov vyšla novelizácia nariadenia vlády, ktorým sa vykonáva Občiansky zákonník

Vláda SR dňa 26. novembra 2008 schválila nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.

Kategória:


Lisabonská zmluva je v súlade s ústavným poriadkom Českej republiky

Plénum Ústavného súdu ČR dňa 26. novembra 2008 vyhlásilo nález ÚS ČR vo veci tzv.

Kategória: