Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Prijatie zástupcov Európskej siete súdnych rád

Dňa 17.04.2016 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky v jej sídle v Pezinku predsedu Európskej siete súdnych rád (ENCJ) p.

Kategória:

Vymenovanie nového zástupcu riaditeľa akadémie od 1. marca 2016

Rada akadémie na svojom 09. zasadnutí konanom dňa 03. decembra 2015 v Pezinku na základe výberového konania na funkciu zástupcu riaditeľa akadémie, vybrala JUDr.

Kategória:

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky má nového člena

V zmysle § 6 ods. 5 písm. a) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii sa funkcie člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky vzdal JUDr.

Kategória:

Delegácia Asociácie Jednoty sudcov z Gruzínska na pôde akadémie

V dňoch 17.02. - 18.02.2016 sa uskutočnilo na pôde Justičnej akadémie Slovenskej republiky prijatie delegácie Asociácie Jednoty sudcov z Gruzínska.

Kategória:

Prijatie zástupcov Súdneho dvora EÚ

Dňa 10.02.2016 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky v jej sídle v Pezinku v rámci neformálnej návštevy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zástupcov Súdneho d

Kategória:

Piaty ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne zorganizovala jubilejný V.

Kategória:

Prijatie zástupcov Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ

     Dňa 25. októbra 2015 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky p. Peter Hulla v jej sídle v Pezinku zástupcov Všeobecného súdu Súdneho dvora EÚ, p.

Kategória:Medzinárodný seminár venovaný etike sudcu a prokurátora

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci so Súdnou radou Slovenskej republiky zorganizovala v rámci schváleného študijného plánu dvojd

Kategória: