Dôležité odkazy na webstránky:

Tlačové správy


Vymenovanie riaditeľa akadémie od 01. mája 2015

Dňa 28.apríla 2015 sa v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku uskutočnilo slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu úspešnému kandidátov

Kategória:

Záverečná správa z dlhoročného projektu „Odozvy justície na trestné činy spáchané mladistvými nomádskymi minoritami“.

Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s francúzskou Národnou školou pre sudcov a prokurátorov (Ecole nationale de la magistrature, ENM), talianskou Najvyššou radou sudcov a

Kategória:

Justičnú akadémiu navštívili zástupcovia Združenia sudcov Gruzínska

     V dňoch 01. - 05. decembra 2014 navštívila Slovenskú republiku delegácia zástupcov mimovládnej organizácie Združenia sudcov Gruzínska.

Kategória:

Štvrtý ročník medzinárodnej konferencie „Československé právnické dni“

     Justičná akadémia Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne zorganizovala IV.

Kategória:

Justičnú akadémiu navštívil riaditeľ Nemeckej justičnej akadémie

     V dňoch 20. - 21. októbra 2014 navštívil Justičnú akadémiu Slovenskej republiky riaditeľ Nemeckej federálnej justičnej akadémie Dr.

Kategória:

Spoločná aktivita krajín Vyšehradskej štvorky pre krajiny Západného Balkánu

V dňoch 13. - 15.

Kategória:


Justičnú akadémiu navštívil minister spravodlivosti Vietnamskej socialistickej republiky

     V dňoch 24. - 28. septembra 2014 navštívila Slovenskú republiku delegácia zástupcov Vietnamskej socialistickej republiky vedenú J. E.

Kategória:

Novou predsedníčkou Rady Justičnej akadémie sa stala JUDr. Viera Petríková

     Ustanovujúce prvé zasadnutie Rady Justičnej akadémie jej tretieho funkčného obdobia si dňa 27.06. 2014 v Pezinku zvolilo za jej predsedníčku JUDr.

Kategória:

10. výročie založenia Justičnej akadémie Slovenskej republiky

     S podporou spoločného projektu financovaného z Vyšehradského fondu a za účasti partnerov projektu, ktorými sú Poľská Justičná akadémia, Maďars

Kategória: